top of page

FREEBIES FOR YOU!

MGA

PANAHON

MGA ARAW

SA ISANG LINGGO

ALBABETONG

FILIPINO

Alpabetong Filipino Posters/Flashcards.png
Mga Araw ng Linggo.png
Mga Panahon.png

CHRISTMAS

SHAPES LESSON

CHRISTMAS

ALPHABET WORKSHEETS

CHRISTMAS

COMPUND WORDS

Freebie.png
2.png
3.png

ALPHABET

ANIMAL TRACING

NUMBERS TO 20

BASE TEN BLOCKS

VOCABULARY

MATH

Math Vocabulary.png
3.png
2.png

HALLOWEEN

NUMBER SENSE

HALLOWEEN

PRACTICE TRACING

HALLOWEEN

COPY WRITING

9.png
8.png
7.png

HALLOWEEN PRIMER

SIGHT WORDS FLASHCARDS

HALLOWEEN

EDUCATIONAL POSTERS

HALLOWEEN

ALPHABET I SPY

6.png

POSITIONAL WORDS LESSON

HOW TO GROW A PLANT

AKING KATAWAN POSTER 

Positional Words
Freebie.png